Jak sprawdzić skąd podmiot, od którego otrzymuje Smsy Premium ma mój numer telefonu?

W pierwszej kolejności trzeba sobie powiedzieć, że jakakolwiek usług telekomunikacyjna w tym taka z dodatkowym świadczeniem (SMS Premium) jest świadczona tylko i wyłącznie na uprzednie zamówienie Abonenta. Innymi słowy, najpierw zamawiasz usługę lub wyrażasz zgodę na jej świadczenie a później następuje jej świadczenie, wykonanie i pobranie opłaty.

Nawet dla smsów bezpłatnych marketingowych prawo telekomunikacyjne (a takie obowiązuje w Polsce) wymaga wyrażenia przez użytkownika końcowego uprzedniej zgody. Vide art. 172:

Art.  172.

  1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
  2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
  3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Dobrze i co dalej zapytacie?

W pierwszej kolejności zachęcam do skorzystania z wyszukiwarki na stronie głównej bramkisms.info.

Wpiszcie tam numer z którego otrzymujecie SMSy. W rubryce podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, znajdziecie dane teleadresowe podmiotu, który numerem zarządza i co do zasady otrzymuje od Was wynagrodzenie za świadczenie usługi.

Jeżeli te dane już mamy, możemy zrobić rzecz następującą:

  1. Napisać pismo i wysłać listem poleconym do podmiotu realizujący dodatkowe świadczenie z wnioskiem o udostepnienie informacji skąd ten podmiot ma nasz numer telefonu. Wiadomo nr telefonu jest daną osobową co do zasady, zatem pismo trzeba skonstruować w następujący sposób:

Wnoszę na zasadzie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych o udzielenie informacji w zakresie wskazanym w art.32 ust. 1 pkt.1) do 9) tej ustawy w tym między innymi skąd Państwa firma posiada mój numer telefonu, od kiedy przetwarza go na okoliczność świadczenia usługi, jakie są inne cele przetwarzania , kiedy i w jakich okolicznościach Państwa firma wypełniła obowiązek informacyjny określony odpowiednio w art.24 lub art.25 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podpis wnioskującego.

Firma ma 30 dni na odpowiedź.

  1. Napisać pismo i wysłać listem poleconym do podmiotu realizujący dodatkowe świadczenie z wnioskiem o udostepnienie informacji kiedy i na jakiej zasadzie udzieliliśmy zgody na świadczenie usługi lub kiedy takie zamówienie zostało złożone:

„Wnoszę udzielenie informacji kiedy i w jakim trybie udzieliłem zgody lub zamówiłem świadczenie usługi [opis usługi nr bramki sms]  dla mojego numeru telefonu [numer telefonu] na zasadach art.172 ustawy prawo telekomunikacyjne

Podpis wnioskującego.

Po otrzymaniu informacji będziemy mogli wyciągnąć dalsze wnioski i kontynuować wyjaśnianie sprawy. POWODZENIA

Jak zareklamować usługę premium sms u operatora przeczytaj więcej »